Termeni şi condiţii

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

STAR CREATIVE PROJECT – este denumirea comercială a S.C. STAR CREATIVE PROJECT SRL., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Jud Bihor, Municipiul Oradea, Str. Şcoalelor, nr.6 având număr de ordine în Registrul Comerţului J5/620/02.04.2020, cod unic de înregistrare fiscală RO42439061.

Vânzător – Star Creative Project 

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Star Creative Project (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Star Creative Project şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate.

Favorite – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să îşi creeze Liste cu Bunuri pe care doreşte să le urmarească în vederea unei eventuale achiziţii folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor şi Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia. 

Lista – secţiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care doreşte să le urmărească în vederea unei eventuale achiziţii şi pe care, ulterior, le poate şterge sau le poate adauga în coşul de cumpărături („Coşul meu”).

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul le poate urmării în cont și adaugă într-o viitoare comandă în limita stocului disponibil.

Site – magazinul online găzduit la adresa web starcreative.ro și subdomeniile acestuia

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut – reprezintă:

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzator prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conţinând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către STAR CREATIVE PROJECT SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plaţi on-line, după activarea serviciului PaybyClick şi care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzactiilor prin serviciul PaybyClick.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul şi informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate STAR CRATIVE PROJECT îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel STAR CREATIVE PROJECT. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa STAR CREATIVE PROJECT, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menţionate la sectiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificari pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, STAR CREATIVE PROJECT își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. STAR CREATIVE PROJECT poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care STAR CREATIVE PROJECT are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/Clienți/Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor. 

Ne rezervăm dreptul de a verifica și aproba publicarea review-urilor în secțiunea destinată deoarece dorim să ne asigurăm că se utilizează un limbaj adecvat conținutului site-ului. Toate review-urile cu un limbaj licențios sau conținut inadecvat specificului site-ului nu vor fi acceptate pentru publicare.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a STAR CREATIVE PROJECT, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de STAR CREATIVE PROJECT, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al STAR CREATIVE PROJECT asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al STAR CREATIVE PROJECT.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între STAR CREATIVE PROJECT și acesta, și fară nici o garanție implicit sau expres formulată din partea STAR CREATIVE PROJECT cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care STAR CREATIVE PROJECT conferă Clientului/Cumpărătorului/ Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea STAR CREATIVE PROJECT pentru respectivul Client/Cumpărător/ Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea STAR CREATIVE PROJECT și/sau al angajatului/prepusului STAR CREATIVE PROJECT care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoțeste, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărăre, sunt corecte, complete și adevărăte la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți făță de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de STAR CREATIVE PROJECT, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare și retur. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică Bunurilor comandate 

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa https://www.starcreative.ro/ 

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este returnată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data recepționării Bunului/Bunurilor returnate la adresa Vânzătorului. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata  - contul trebuie confirmat în formularul de retur

6.7.2. pentru Comenzile achitate ramburs - prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar completat în formularul de retur transmis de client 

6.8. Daca Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, Bunul este deteriorat), ne rezervam dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, dupa caz, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de catre Cumpărător.

Diminuarea valorii Bunurilor returnate 

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumparatorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. 

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile (manuale de utilizare, instrucțiuni, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 10% - 50 din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată Cumpărătorului la recepționarea Bunurilor returnate de către Vânzător.

6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

 • “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul STAR CREATIVE PROJECT
 • “stoc limitat” – avem mai puțin de 3 bucăți în stocul STAR CREATIVE PROJECT
 • “precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul STAR CREATIVE PROJECT. Dar, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “precomanda”, vei fi notificat prin e-mail când bunul va deveni disponibil. 
 • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul STAR CREATIVE PROJECT  
 • “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor (cum ar fi serviciul de livrare al comenzilor), dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.2. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător

 

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. STAR CREATIVE PROJECT va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. STAR CREATIVE PROJECT nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

9. COMUNICĂRI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

9.1.1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

9.1.2. prin contactarea Vânzătorului.

9.2. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.1. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la STAR CREATIVE PROJECT sau prin contactarea STAR CREATIVE PROJECT în acest sens.

9.3. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetarile de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteti obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea STAR CREATIVE PROJECT.

 

10. FACTURARE – PLATĂ 

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.starcreative.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de STAR CREATIVE PROJECT, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informatiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de STAR CREATIVE PROJECT, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adaugarea acestora de către STAR CREATIVE PROJECT în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugam să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@starcreative.ro

10.8.  Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile STAR CREATIVE PROJECT și nici nu vor fi stocate de către de STAR CREATIVE PROJECT sau de către procesatorul de plați integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/Cumpăratorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803 Sector 1, București, România, 010031, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866  

 

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către STAR CREATIVE PROJECT le regăsești în secțiunea Livrare comenzi.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

12. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către STAR CREATIVE PROJECT, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.

12.5. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe www.starcreative.ro , va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de STAR CREATIVE PROJECT, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzecișiopt) de ore în contul de client, vă rugăm sa ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@starcreative.ro

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data crearii Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic conținutul acestui Document.

 

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Vă rugăm sa parcurgeți Politica de Confidențialitate – cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

16. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

16.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

17. FORȚA MAJORĂ

17.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

18.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Oradea.